fb

Företaget grundades 2002, med början från små inrikes transporter. Utifrån erfarenheterna har våra specialiteter blivit internationella transporter inom Europeiska unionens medlemsländer. Vårt uppdrag är att ge tillförlitliga transporttjänster. Vi strävar efter att utveckla en stark ställning bland ledare inom denna sektor. Våra kunder är ärliga företagare från hela Europa som uppskattar snabbhet, säkerhet och tillförlitlighet.
Våra styrkor är bland annat: personligt förhållningssätt till kunden, som yttrar sig vid varje steg på vägen. Från och med valet av transportmedel genom värdering, fram till det ögonblick då varorna levereras till den adress som anges. Detta erfor de största företagen i branschen, som vi hade nöjet att genomföra beställningar för.
Tillförlitlighet och punktlighet av offererade tjänster har tillåtit oss att vinna förtroende på transportmarknaden. Vi föredrar ett långsiktigt samarbete och garanterar ett smidigt arbetsflöde.

Vår kärnverksamhet är vägtransporter. Vi specialiserar oss inom nationella och internationella transporter. De vanligaste länderna som vi utför transporter till är: Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien, Storbritannien, Beneluxländerna och Skandinavien. Vi utesluter inte eller transport till andra länder.

Våra styrkor är:
• expresstransporter i oförutsägbara situationer, akut “Critical Express Delivery” – som kännetecknas av leverans så snart som den är möjlig;
• belastningstransporter “Cargo” mellan flygplatser;
• dedikerad transport “dörr till dörr”.

Tack vore den kompletterade utbildningen av förare och fordons eftermontering kan vi transpora farligt gods, i enlighet med ADR-konventionen. Baserande på många års erfarenhet övervakar vi framsteg i genomförandet av ordern så att vi begränsar all risk.

Om din prioritet är professionell och pålitlig service och samtidigt är tiden och priset på transporter viktiga för dig – är 4-Wheels den bästa partnern.

Vi har vår egen flotta av fordon med en kapacitet på 1,3 ton som uppfyller alla säkerhetskrav och är utrustade med alla medel för att säkra lasten under transporten.

Höga kvalifikationer och erfarenhet av våra chaufförer garanterar att bilarna betjänas av kompetenta personer, vilket gör att de transporterade varorna levereras säkert och i tid.

Med tanke på säkerheten för de transporterade varorna, har vårt företag ingått relevanta OCP försäkring och varuförsäkring Cargo.

4-WHEELS
Dobra 8/10 lokal 42
00-388 Warszawa
tel/fax: 0048 22 851 77 77
mobile: +48 501 792 428
mail: biuro@4-wheels.pl

 

TimoCom ID: 201453

Polityka Cookies

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost

Telefon (obligatorisk)

Ditt meddelande

captcha